The Kimono Gallery

Select vintage and antique Kimonos

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Rinzu Striped Kimono

Rinzu Striped Kimono

Details

Taisho Tomesode

Taisho Tomesode

Details

Yuzen-dyed Furisode

Yuzen-dyed Furisode

Details

Geisha Hikizuri

Geisha Hikizuri

Details

Embroidered Furisode

Embroidered Furisode

Details

Yuzen-dyed Kimono

Yuzen-dyed Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Boy's Ceremonial kimono

Boy's Ceremonial kimono

Details

Rinzu Kimono

Rinzu Kimono

Details

Rare Edo-period Wedding Uchikake

Rare Edo-period Wedding Uchikake

Details

Winter Wedding Kimono

Winter Wedding Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Taisho Uchikake

Taisho Uchikake

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Yuzen-dyed Kurotomesode

Yuzen-dyed Kurotomesode

Details

Boy's Ceremonial Kimono

Boy's Ceremonial Kimono

Details

Crepe Silk Kimono

Crepe Silk Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Houmongi Kimono

Houmongi Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Hitoe Kimono

Hitoe Kimono

Details

Meiji Uchikake

Meiji Uchikake

Details

Meisen Hitoe Kimono

Meisen Hitoe Kimono

Details

Large Furisode

Large Furisode

Details

Taisho Uchikake

Taisho Uchikake

Details

Bingata Kimono

Bingata Kimono

Details

Boy's Christening Kimono

Boy's Christening Kimono

Details

Shibori Inner Kimono

Shibori Inner Kimono

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Special-use Kimono

Special-use Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Geisha Dancing Kimono

Geisha Dancing Kimono

Details

Undergarment

Undergarment

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Tsuru-bishi Kimono

Tsuru-bishi Kimono

Details

Yuzen-dyed Kimono

Yuzen-dyed Kimono

Details

Boy's Kimono

Boy's Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Yuzen Uchikake

Yuzen Uchikake

Details

Ra Hitoe Kimono

Ra Hitoe Kimono

Details

Late Meiji Furisode

Late Meiji Furisode

Details

Special-occasion Kmono

Special-occasion Kmono

Details

Embroidered Kosode

Embroidered Kosode

Details

Ro Kimono

Ro Kimono

Details

Geisha Hikizuri

Geisha Hikizuri

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Late Edo Uchikake

Late Edo Uchikake

Details

Boy's Ceremonial Kimono

Boy's Ceremonial Kimono

Details

Dounuki Kimono

Dounuki Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

White Uchikake

White Uchikake

Details

Kimono

Kimono

Details

Yuzen-dyed Furisode

Yuzen-dyed Furisode

Details

Boy's Ceremonial Kimono

Boy's Ceremonial Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Woven Kimono

Woven Kimono

Details

Blue Irotomesode

Blue Irotomesode

Details

Kimono

Kimono

Details

Boy's Ceremonial Kimono

Boy's Ceremonial Kimono

Details

Dounuki

Dounuki

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Boys Ceremonial Kimono

Boys Ceremonial Kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Taisho Kasane Furisode

Taisho Kasane Furisode

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Edo Wedding Uchikake

Edo Wedding Uchikake

Details

Boys Ceremonial Kimono

Boys Ceremonial Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Painted Kurotomesode

Painted Kurotomesode

Details

Orizuru Tomesode

Orizuru Tomesode

Details

Edo Uchikake

Edo Uchikake

Details

Yuzen Tomesode

Yuzen Tomesode

Details

Omeshi Kimono

Omeshi Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Meiji Geisha Hikizuri

Meiji Geisha Hikizuri

Details

Taisho Yuzen Uchikake

Taisho Yuzen Uchikake

Details

Kimono

Kimono

Details

Yuzen-dyed Kurotomesode

Yuzen-dyed Kurotomesode

Details

Boys Ceremonial Kimono

Boys Ceremonial Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Winter kimono

Winter kimono

Details

Summer Shibori Kimono

Summer Shibori Kimono

Details

Wedding Uchikake

Wedding Uchikake

Details

Taisho Furisode

Taisho Furisode

Details

Taisho Furisode

Taisho Furisode

Details

Boys Miyamairi Kimono

Boys Miyamairi Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Wedding over-kimono

Wedding over-kimono

Details

Yuzen-painted Furisode

Yuzen-painted Furisode

Details

Kimono

Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Summer Shibori Kimono

Summer Shibori Kimono

Details

Youth Ceremonial Kimono

Youth Ceremonial Kimono

Details

Kurotomesode

Kurotomesode

Details

Meisen summer Kimono

Meisen summer Kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Ceremonial youth kimono

Ceremonial youth kimono

Details

Man's Shibori Underkimono

Man's Shibori Underkimono

Details

Yuzen-dyed Furisode

Yuzen-dyed Furisode

Details

Hitoe Woven Kimono

Hitoe Woven Kimono

Details

Taisho Furisode

Taisho Furisode

Details

Winter Kurotomesode

Winter Kurotomesode

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Boys Miyamairi Kimono

Boys Miyamairi Kimono

Details

Taisho Kimono

Taisho Kimono

Details

Edo Formal Robe

Edo Formal Robe

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Taisho Wedding Robe

Taisho Wedding Robe

Details

Custom Furisode

Custom Furisode

Details

Taisho Dounuki

Taisho Dounuki

Details

Meisen Kimono

Meisen Kimono

Details

Painted kimono

Painted kimono

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Child's Christening Kimono

Child's Christening Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Summer Ro Kimono

Summer Ro Kimono

Details

Boys Ceremonial Kimono

Boys Ceremonial Kimono

Details

Sheer Summer Kimono

Sheer Summer Kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Boy's Ceremonial Kimono

Boy's Ceremonial Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Tabane-Noshi Furisode

Tabane-Noshi Furisode

Details

Shibori Undergarment

Shibori Undergarment

Details

Taisho Dounuki

Taisho Dounuki

Details

Kimono

Kimono

Details

Yuzen-dyed Furisode

Yuzen-dyed Furisode

Details

Boy's Christening Kimono

Boy's Christening Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Yuzen-dyed Kimono

Yuzen-dyed Kimono

Details

Girls Furisode-style Kimono

Girls Furisode-style Kimono

Details

Summer Kurotomesode

Summer Kurotomesode

Details

Boy's Christening Kimono

Boy's Christening Kimono

Details

Omeshi Kimono

Omeshi Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Boy's Ceremonial kimono

Boy's Ceremonial kimono

Details

Painted Kimono

Painted Kimono

Details

Stenciled Kimono

Stenciled Kimono

Details

Houmongi Kimono

Houmongi Kimono

Details

Kimono

Kimono

Details

Shibori Kimono

Shibori Kimono

Details

Kurotomesode

Kurotomesode

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details

Winter Kimono

Winter Kimono

Details

Taisho Uchikake

Taisho Uchikake

Details

Ceremonial Kimono

Ceremonial Kimono

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Kurotomesode Kimono

Kurotomesode Kimono

Details

Miyamairi Kimono

Miyamairi Kimono

Details

Yuzen-dyed Kurotomesode

Yuzen-dyed Kurotomesode

Details

Cotton Shibori Kimono

Cotton Shibori Kimono

Details

Edo Dounuki

Edo Dounuki

Details

Striped Kimono

Striped Kimono

Details

Summer Kimono

Summer Kimono

Details