The Kimono Gallery

Select vintage and antique Kimonos

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Urushi Light Jacket

Urushi Light Jacket

Details

Woman's Haori

Woman's Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Shibori Silk Jacket

Shibori Silk Jacket

Details

Yuzen-dyed Haori

Yuzen-dyed Haori

Details

Omeshi-weave Woman's Haori

Omeshi-weave Woman's Haori

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Light Silk Jacket

Light Silk Jacket

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Rinzu Light Jacket

Rinzu Light Jacket

Details

Painted Haori

Painted Haori

Details

Meisen Haori

Meisen Haori

Details

Stenciled Woman's Haori

Stenciled Woman's Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Hand-painted Haori

Hand-painted Haori

Details

Rinzu Haori

Rinzu Haori

Details

Yuzen-dyed haori

Yuzen-dyed haori

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Shibori Woman's Jacket

Shibori Woman's Jacket

Details

Early Showa Haori

Early Showa Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Samurai Fireman's Jacket

Samurai Fireman's Jacket

Details

Taisho Yuzen Haori

Taisho Yuzen Haori

Details

Yuzen-dyed Haori

Yuzen-dyed Haori

Details

Haori

Haori

Details

Woman's Haori

Woman's Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Woman's Haori

Woman's Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Rayon light Jacket

Rayon light Jacket

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Man's Hanjuban

Man's Hanjuban

Details

Woman's Silk Jacket

Woman's Silk Jacket

Details

Meisen Woman's Haori

Meisen Woman's Haori

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Yuzen-dyed Light Jacket

Yuzen-dyed Light Jacket

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Woman's Haori

Woman's Haori

Details

Woman's Light Jacket

Woman's Light Jacket

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Shibori light Jacket

Shibori light Jacket

Details

Haori

Haori

Details

Yuzen-dyed Haori

Yuzen-dyed Haori

Details

Quail-motif Haori

Quail-motif Haori

Details

Boys Ceremonial Haori

Boys Ceremonial Haori

Details

Early Showa Haori

Early Showa Haori

Details

Camellia Haori

Camellia Haori

Details

Faux-shibori Haori

Faux-shibori Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Woman's Haori

Woman's Haori

Details

Painted Woman's Haori

Painted Woman's Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Shibori Haori

Shibori Haori

Details

Embroidery Light Jacket

Embroidery Light Jacket

Details

Shibori Light Jacket

Shibori Light Jacket

Details

Shibori Light Jacket

Shibori Light Jacket

Details

Woman's summer Jacket

Woman's summer Jacket

Details

Luxury Woman's Jacket

Luxury Woman's Jacket

Details

Stenciled Woman's Haori

Stenciled Woman's Haori

Details

Taisho Shibori Haori

Taisho Shibori Haori

Details

Yuzen-dyed Light Jacket

Yuzen-dyed Light Jacket

Details

Woman's  light Jacket

Woman's light Jacket

Details

Shibori Woman's Haori

Shibori Woman's Haori

Details

Shibori Light Jacket

Shibori Light Jacket

Details

Taisho Yuzen Haori

Taisho Yuzen Haori

Details

Boy's Vest

Boy's Vest

Details

Woman's Haori

Woman's Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details

Taisho Haori

Taisho Haori

Details